Magyar magázó
English

Naprakész ügyvédi segítség Debrecenben!
/cégalapítás, ingatlan adásvétel, munkajog, családjog, perbeli jogi képviselet/


Munkajog

 

Irodánk vállalja:       

   -          Jogellenes munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló teljeskörû peres és peren   kívüli jogi képviseletét.       

   -         Munkáltatói képviseletet.      

   -         Munkaszerződések, kollektív szerződések, szabályzatok készítését.      

   -         Munkaviszony megszüntetéséhez szükséges okiratok elkészítését.  

 

A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

A munkaviszony megszüntetése egyáltalán nem egyszerû kivéve, ha a munkavállaló azzá teszi (pl. úgy, hogy belemegy egy számára korántsem biztos, hogy előnyös közös megegyezésbe).

Bizonyára Ön is hallott már olyan esetről, amikor a munkáltató választás elé állította munkavállalóját, mely szerint vagy aláírja a közös megegyezéssel történő munkaviszonyt megszüntető megállapodást, vagy felmondanak neki.

Mi a teendő a fenti esetben, illetve mit kell tudni a munkaviszony jogellenes megszüntetéséről?

Határozatlan időre létrejött munkaviszony munkáltató általi megszüntetésének 3 esete van.

       1.            rendes felmondás

       2.            rendkívüli felmondás

       3.            közös megegyezés

Az alapvető különbség a fenti esetek között az indoklási kötelezettség, mely szerint a rendes, vagy a rendkívüli felmondást a munkáltatónak indokolnia kell, míg közös megegyezés esetén indoklási kötelezettség értelemszerûen nincs.

Tehát abban az esetben, ha a munkavállaló a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre vonatkozó ajánlatot annak ellenére elfogadja, hogy azt sérelmesnek tartja, utólag igen csekély lehetősége marad a bíróság előtti megtámadására.

Fontos tudni, hogy a munkáltatói  felmondást minden esetben írásba kell foglalni és annak indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tûnnie.

A felmondás indoklásában azokat a konkrét tényeket, körülményeket, okokat kell megjelölni, amelyre a munkáltató a felmondást alapította.

A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató mûködésével összefüggő ok lehet.Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania.

A munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.  

Abban az esetben tehát, ha az Ön munkaviszonyát nem a fentieknek megfelelően szüntették meg az illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat. Amennyiben a bíróság megállapítja a jogellenes munkaviszony megszüntetést a munkavállalót eredeti munkakörébe kell visszahelyezni, illetve, ha ezt nem kívánja 2-12 havi átlagkeresetnek megfelelő összegû kártérítésre tarthat igényt.

Irodánk vállalja Munkaviszonnyal kapcsolatos problémák, hatékony és gyors megoldását, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon.

 

 

 

 

Munkadíjainkról kérjen
árajánlatot!

     
  • Okleen sponges