Magyar magázó
English

Naprakész ügyvédi segítség Debrecenben!
/cégalapítás, ingatlan adásvétel, munkajog, családjog, perbeli jogi képviselet/


Társasági jog

Irodánk vállalja:

Gazdasági társaságok  (Rt., Kft., Bt., Kkt., Egyéni cég)  társasági szerződésének, alapító okiratának elkészítését

Gazdasági társaságok társasági szerződésének, alapító okiratának módosítását, (székhely-, név változás, telephely belyegyzés, tagváltozás, törzstőke változás, átalakulás, stb.) a változásbejegyzési eljárásban jogi képviseletét

Társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával, megszûnésével kapcsolatos jogi tanácsadást és képviseletet

Gazdasági társaságok komplett jogi ügyeinek intézését, állandó megbízás alapján

Csődeljárással, felszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek lebonyolítását

Elektronikus cégeljárás lefolytatását

 

 

 

Kft. vagy Bt. alapítás,

    

 

akár másnapra

 

Ingyenes cégjogi tanácsadással!

 

 

Irodánk ÁFA mentes, így a cégalapítás díját semmilyen további költség nem terheli!

Tel.: 06-70/234-6374

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 

 

 

 

Néhány hasznos információ Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításáról:

A 2014. március 15. napján hatályba lépett, új Polgári Törvénykönyv számos változást eredményezett a gazdasági társaságok vonatkozásában melyek közül itt csak a Kft-re vonatkozó néhány fontos kérdést érintünk.

1. Miért minket válasszon? 
Amennyiben Irodánkban alapítja meg új cégét, a cégalapításhoz az alábbi szolgáltatásokat kapja:
 1. előzetes jogi konzultáció, melynek keretében valamennyi felmerülő kérdésére választ adunk, ismertetjük a gazdasági társaságok formáit, és a hozzájuk kapcsolódó felelősséget, az ügyvezető kötelezettségeit, a cég esetleges megszüntetésének lehetőségeit, stb. 
 2. segítünk meghatározni az optimális törzstőke összegét, készpénz-apport arányát, elkészítjük a törzstőke rendelkezésre bocsátásáról szóló ügyvezetői nyilatkozatot, 
 3. könyvelő közremûködésével segítünk eldönteni az ÁFA fizetés módját, 
 4. segítünk cégnevet és tevékenységi köröket választani,  
 5. igény esetén létrehozzuk a cég hivatalos e-mail címét, 
 6. beszerezzük a székhely tulajdoni lapját, illetve elkészítjük a használatához hozzájáruló tulajdonosi nyilatkozatot,  
 7. elkészítjük az ügyvezető aláírás-mintáit, megspórolva ezzel a közjegyzői költséget, 
 8. garantáljuk, hogy cégét a megbeszélt időpontra a cégbíróság bejegyzi. Abban az esetben, ha ez,  az Irodánknak felróható okból mégsem következik be úgy a teljes ügyvédi munkadíjat visszafizetjük, 
 9. a számlanyitáshoz biztosítjuk és eljuttatjuk az Ön által választott bank részére a hiteles elektronikus okiratokat
 10. igény esetén könyvelőt biztosítunk, elkészíttetjük bélyegzőjét, honlapját, 
 11. az alapítást követően egy hónapig, teljes körû, cégjogi tanácsadást nyújtunk,  
 12. segítséget nyújtunk a munkaügyi központ által nyújtott, illetve egyéb pályázatok elnyeréséhez 
 13. egy éven belüli változás esetén a nálunk alapított cég változásbejegyzési eljárását 30 % kedvezménnyel folytatjuk le.

1. Mennyi idő alatt jegyzik be a cégemet?

2012. március 1. óta cégalapítás esetén a cégbejegyzés várható, reális átfutási ideje 2-10 cégbírósági munkanap, az adóregisztrációs eljárás (1-8 munkanap) időtartamától függően.

 

Az azonnali cégalapítás azt jelenti, hogy az iratok szerkesztése azonnal elkezdődik, azok az adatfelvételtől számított kb. 1-3 óra múlva aláírhatók, ezt követően - Kft alapítás esetén - az iratok azonnal beküldésre kerülhetnek a Cégbíróságra és azt a Cégbíróság elvben - az adószám max. 8 munkanapos törvényi határidőn belüli megküldésétől számított - 1 napon belül bejegyzi.

 

2. Költségek:

Irodánk fejlett infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaságot elektronikus úton, egyszerûsített eljárás keretében alapítsa meg, ennek eredményeként a cégalapítás költsége jelentősen lecsökken.

A fenti ügyvédi munkadíjon kívül Önnek semmilyen további díjat és költséget nem kell viselnie.

2007. szeptember 1. napjával lehetőség van arra, hogy aláírási címpéldány helyett - az egyszerüsített cégeljárás keretében - ügyvéd által készített aláírás-mintát használjon, melynek köszönhetően a jövőben ezen közjegyzői költséget nem kell megfizetnie.

3. Mekkora törzstőkével alapítható Kft.?

A hatályos törvény szerint a törzstőke legkisebb összege 3.000.000 Ft.

4. Igaz, hogy a törzstőkét nem kell a bankba befizetni?

A cég alapításakor elegendő, ha a törzstőke egy részét bocsátják a tagok a cég rendelkezésére, ezen összeg meglétéről a cég ügyvezetője nyilatkozik, a társaság bejegyzését követő 8 napon belül a tagok által a társaság rendelkezésére bocsátott törzstőke összegét a társaság bankszámlájára be kell fizetni. A fennmaradó összeget a társasági szerződésben meghatározott időpontig - ami akár több év is lehet - kell a társaság rendelkezésére bocsátani.

5. Milyen adatokra, iratokra van szükségem a Kft. alapításához?


Adatok

Tagok adatai (név, születési név, lakcím, születési hely, időpont, anyja neve, adó száma) 

A társaság székhelyének címe (ha telephely, fióktelep van, akkor annak a címe is) 

A társaság elnevezése (a cégnévnek különböznie kell a már bejegyzett cégnevektől,  igény esetén a név megválasztásában segítünk). Azt, hogy a kiválasztott cégnév létezik-e már a következő oldalon ellenőrizheti le:  http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

A társaság fő tevékenysége és azon egyéb tevékenységi körei, melyeket a társaság a cégjegyzékben szerepeltetni kíván. A tevékenységi körök kiválasztásához a következő oldalon talál segítséget:  http://www.teaorszamok.hu/ .

A társaság e-mail címe.

Az ügyvezető (a társaságot képviselő személy) megnevezése, személyi adatai (név, lakcím, anyja neve, születési hely idő, adószám).

Amennyiben könyvvizsgálóra, illetve felügyelőbizottságra is szükség van azok személyi adatai.

A fentieken túl az alábbiakat kell eldönteni

az egyes tagok törzsbetétjének összege (minimum 100.000 Ft.)

készpénz-apport aránya

ÁFA fizetés módja

 Szükséges okiratok

személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya

székhely, (telephely, fióktelep) használat jogszerûségét igazoló okirat
(ez általában az ingatlan tulajdoni lapja, valamint a tulajdonos használathoz hozzájáruló nyilatkozata)

 
Irodánkban lehetõség van az ingatlan tulajdoni lapját elektronikusan letölteni, megspórolva ezzel a földhivatali sorban állást, valamint a tulajdoni lapért fizetendõ szolgáltatási díj jelentős részét.

 

 

 

 

 

Munkadíjainkról kérjen
árajánlatot!

     
 • Okleen sponges