Magyar magázó
English

Naprakész ügyvédi segítség Debrecenben!
/cégalapítás, ingatlan adásvétel, munkajog, családjog, perbeli jogi képviselet/


Hogyan előzheti meg, hogy válása során házastársával végleg megromoljon kapcsolata?

Az ember nem azért köt házasságot, hogy később elváljon, de a statisztikák szerint minden harmadik frigy válással végződik, életre szóló szerelem ide vagy oda a házassági vagyonjogi konfliktust jobb megelőzni.

A házassági szerződés jogát a jogalkotás már jó ideje biztosítja, bár sokak tetszését mégsem nyerte el, mondván csak olyan párok kötnek szerződést, akiknek a kapcsolata nem bizalmon alapul. Manapság, amikor a kapcsolatba lépő pár tagjainál eltérő anyagi különbségek mutatkoznak, kimondottan ajánlatos szerződést kötni.

A házastársak egymás közötti vagyoni viszonyainak szerződéssel, a vagyonközösség általános szabályaitól eltérő rendezésére a családjogi törvény ad  lehetőséget.  A szerződésben a felek meghatározhatják, hogy mely vagyon kerül a közös-, illetőleg a különvagyonba. Ahhoz, hogy a szerződés érvényes legyen annak közokiratba vagy jogi képviselő által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges.

Házassági szerződés tehát a házasság előtt és alatt is köthető, és nem csupán a már megszerzett, hanem a jövőben megszerezni kívánt vagyontárgyakra is irányulhat. Minthogy a házassági vagyonjogi szerződére a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell, a szerződés utóbb módosítható, felbontható vagy megszüntethető. Ekkor is ügyelni kell azonban a szerződés alaki követelményeinek megtartására (pl. a módosítást is közokiratba kell foglalni).

Ha a felek között nem készült házassági szerződés, akkor a törvény betûje szerint kell eljárni. A családjogi törvény értelmében házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt
  • - akár együttesen,
  • - akár külön-külön szereztek

kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

A házastárs különvagyonához tartozik:

  • - a házasságkötéskor megvolt vagyontárgy,
  • - a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy,
  • - a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékû, illetőleg mennyiségû vagyontárgy,
  • - a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy.

A tizenöt évi házasságban való együttélést követően közös vagyonná válik az a különvagyonhoz tartozó tárgy is, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a szokásos mértékû berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép.Közös vagyon körébe tartozik a különvagyonnak az a haszna is,

  • - amely a házassági életközösség fennállása alatt keletkezett, levonva ebből a vagyonkezelés és fenntartás költségeit (pl. a különvagyon tárgyát képező föld megmûveléséből adódó mezőgazdasági termény),

  • - a feltalálót, újítót, a szerzőt, és más szellemi alkotást létrehozó személyt a házassági életközösség fennállása alatt megillető esedékes díj. Ebben az esetben maga az alkotás természetesen nem esik a közös vagyon körébe, csupán annak "haszna".

Közös vagyon továbbá a feltalálót, újítót, a szerzőt és más szellemi alkotást létrehozó személyt a házassági életközösség fennállása alatt megillető esedékes díj. 

Nem a kapzsiság mutatója tehát, ha házassági szerződést köt párjával, hanem csak felkészülés a váratlan fordulatokra, nehogy a jólétből hirtelen kifosztottan padlóra kerüljünk. Az anyagi biztonság és a gyermekek jövője pedig kétségtelenül mindenki számára mérhetetlenül fontos. 

 

Dr. TIHANYI ÜGYVÉDI IRODA

4029 Debrecen, Busi u. 2.

Tel.: 06-70-234-6374

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

Munkadíjainkról kérjen
árajánlatot!

     
  • Okleen sponges